החזר מס לרופאים

החזר מס לרופאים

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס לרופאים:

על מנת, להבין את נושא החזר מס לרופאים, יש להבין יסוד חשוב באופי עבודת רופאים רבים, אשר הינו עבודה במספר עבודות מקומות עבודה, אצל מספר מעסיקים, כגון, עבודה בקופת החולים והן בבתי החולים, עבודה כמרצה באוניברסיטה, עבודה כחוקר וכו'. כעקרון, עובד שכיר העובד במספר מקומות עבודה אצל מעסיקים שונים במהלך השנה, כדאי לו לבצע תיאום מ, על מנת, לא לשלם מס עודף. תיאום מס מהווה אישור לכלל המעסיקים, כמה על כל אחד מהם לנכות מס לעובד השכיר. גם רופא אשר ביצע תיאום מס, עלול לקרות פעמים רבות, כי עקב השינוי בשכר במהלך השנה, כגון: משמרות ארוכות-ומשתנות, שינוי ברמת השכר, יכול לקרות שתיאום המס אשר בוצע עפ"י הערכה בתחילת השנה לא היה נכון, ולכן יש מקום לבדוק זכאות להחזר מס בגין אותן שנים, בהן בוצע תיאום מס.

הוצאות מותרות לרופאים

רופאים שעובדים כשכירים יכולים לדרוש הוצאות אשר הוצאו בייצור הכנסה. הוצאות המותרות לרופאים עשויות להיות הוצאות כגון: השתלמויות מקצועיות, דמי חבר, טיסות לחו”ל והוצאות במהלך הנסיעות לחו"ל לצורך השתלמות מקצועית, כנסים, תערוכות, בתחומי הרפואה השונים וכו', בכפוף לתקרות הקבועות בחוק. הוצאות אלו כאמור, ניתנות לקיזוז מול השכר שהשתכר הרופא במהלך השנה, דבר אשר מביא לאפשרות להחזר מס.

החזר מס בגין לימודי רפואה או רפואת שיניים

מי שסיים לימודים לתואר ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי במשך 3 השנים שלאחר סיום הלימודים, ולחצי נקודת זיכוי בשנתיים שלאחר מכן.

מי שסיים לימודיו החל משנת 2014 זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר סיום לימודיו או בשנה שלאחריה, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן.

ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל.

מי שסיים את לימודיו ברפואה או ברפואת שינים זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה.

מי שסיים את לימודיו עד שנת 2013 (כולל)

מי שהיה זכאי לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך כל אחת מ-3 שנות המס שלאחר סיום הלימודים, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי במשך שנתיים לאחר מכן.

מי שסיים תחילה את לימודיו לתואר ראשון וקיבל את ההטבה בגין תקופת לימודים זו, ולאחר מכן למד לימודי תואר ברפואה או ברפואת שיניים, זכאי לקבל השלמת הטבה עד למכסה של 5 שנות מס.

מי שסיים את לימודיו בשנת 2005 או בשנת 2006 היה זכאי לחצי נקודת זיכוי בכל אחת מ-5 שנות המס שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו.

מי שסיים את לימודיו החל משנת 2014

מי שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2014 זכאי לנקודות זיכוי באופן הבא:

נקודת זיכוי אחת במשך שנת מס אחת, שתינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

בנוסף, מחצית נקודת זיכוי במשך שנת מס אחת, שתינתן במהלך השנה שלאחר השנה שבה קיבל את נקודת הזיכוי הראשונה.

מי זכאי?

מי שסיים לימודים לתואר ברפואה או ברפואת שיניים (לא תואר במדעי הרפואה) החל משנת 2005 במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל.

יש לציין כי חשוב מאוד, למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.

מי שכבר ניצלו את נקודת הזיכוי שניתנת בגין לימודי תואר ראשון יוכלו להשלים את ההטבה ולקבל 1/2 נקודה בגין לימודי התואר ברפואה (אם ניצלו את מלוא נקודות הזיכוי שניתנות בגין לימודי תואר ראשון ובגין לימודי תואר שני, לא יוכלו לקבל את ההטבה בגין לימודי התואר ברפואה).

למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה והבחירה בין נקודות הזיכוי, ראו ב‏דברי ההסבר לטופס הבקשה.

חשוב לדעת

ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.

לא ניתן לקבל הטבה זו וגם את ההטבה בגין לימודי מקצוע.

התמחות לרופאים

אדם שסיים התמחות בשנת 2012 ואילך והינו בעלת זכאות לקבלת תואר אקדמי ראשון או תואר אקדמי שני בתחום העיסוק בו נדרשת התמחות ובנוסף השלמתו של התואר הינו תנאי להתמחות, יוכל לבחור אם נקודות הזיכוי, כאמור לעיל, תובאנה בחשבון בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי או בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות שלו. כל אמור, בכפוף לזאת שתקופת התמחותו תתחיל לא יאוחר משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים שלו לתאר האקדמי.

מומלץ כאמור, לרופאים (כולל רופאי שיניים), שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזר מס לרופאים