החזר מס לעובדים בחו"ל

החזר מס לעובדים בחו"ל

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס לעובדים בחו"ל:

בבואנו לבחון את נושא החזר המס בגין עבודה בחו"ל (רילוקשיין), אנו חייבים להתייחס למושג חשוב הנקרא "מרכז החיים". עלינו לבחון מה "מרכז החיים" של העובד הישראלי במהלך עבודתו בחו"ל. עובד ישראלי שהתפרנס בחו"ל במהלך תקופה מסוימת, זכאי להגיש בקשה להחזר מס אם באותה תקופה הוא היה תושב המדינה בחו"ל בה הוא עבד.

כדי לקבל החזר מס או פטור ממס, חובת ההוכחה הינה על העובד – עליו להוכיח כי מרכז חייו מתנהל בחו"ל, מס הכנסה בוחן את הבית בו העובד שוהה רוב השנה, האם המשפחה של העובד עברה איתו לחו"ל, מה מספר הימים שהעובד שהה בכל מדינה, באיזה מקום בחו"ל בו ייצר את רוב ההכנסה שלו ובאיזו מדינה חשבון הבנק של העובד פעיל.

בנוסף לקריטריון "מרכז החיים" יש עוד כמה מבחנים שמס הכנסה בודק לפני אישור החזר המס או הפטור לעובדים בחו"ל:

  • על העובד לשהות פחות מ-183 ימים בסך הכל במדינת ישראל במהלך שנת המס הרלוונטית.
  • במהלך השנתיים שקדמו לשנת המס הרלוונטית להחזר המס, העובד שהה פחות מ-425 ימים במדינת ישראל ובשנת המס הרלוונטית פחות מ-30 ימים.

שני המבחנים הנזכרים לעיל מסייעים בידי מס הכנסה להחליט אם העובד עשה שינוי אמיתי במקום בו הוא מתגורר באופן קבוע וכי לא מדובר במעבר זמני ומוגבל בזמן. עובד שעומד בכל הקריטריונים שהובאו לעיל, עתיד להיות זכאי להחזר מס בגין עבודה בחו"ל, בגין המיסים ששילם באותה תקופה בה שהה בחו"ל וכן יכול להיות זכאי לפטורים עתידיים מתשלום מיסים שיתחייב בהם בעתיד.

נושא חשוב מאוד, שצריך לבחון בגין המעבר לעבודה בחו"ל (רילוקשיין) הינו בחינה עדכנית של הסכמי מניעות כפל מיסים של מדינת ישראל עם אותה מדינה שאליה יוצא העובד הישראלי לעבוד.

על מנת, לקבל החזר מס בגין עבודה בחו"ל, יש להגיש בקשה לרשות המיסים, ולצרף לבקשה להחזר מס את כל ההוכחות המעידות כי מבחן "מרכז החיים" מתקיים לטובת העובד, קריא, "מרכז החיים" של העובד אינו במדינת ישראל, לאחר בדיקת הבקשה שהגיש העובד לרשות המיסים, יקבל העובד פטור מתשלום מיסים במדינת ישראל.

 

שליחות ע"י חברה ישראלית

מס הכנסה עושה אבחנה בין עובד שיצא לעבוד בחברה זרה בחו"ל ובין עובד שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי חברה ישראלית. כעקרון, עובדים שממשיכים לקבל משכורתם בישראל אף על פי שהם עובדים בחו"ל, ישלמו מיסים בישראל. יש לציין, כי על פי החוק, הם עובדים אלה עתידים להיות זכאים להחזר מס ולפטורים מגוונים ממס נוכח העובדה ש"מרכז החיים" שלהם הינו בחו"ל.

על מנת, לקבל החזר מס בגין עבודה בחו"ל, על העובד להוכיח כי שילם מיסים בחו"ל, לפי אמנת המס של מדינת ישראל עם אותה מדינה בחו"ל, התהליך דומה לתהליך שעובר עובד ישראלי בחו"ל המועסק ע"י מעסיק זר בחו"ל.

ביטוח לאומי, מס בריאות ופנסיה

ככלל, במידה העובד רוצה לשמור על זכויותיו במדינת ישראל, למרות שמרכז חייו בחו"ל, יהיה עליו לשלם ביטוח לאומי במהלך תקופת מגוריו בחו"ל ויהיה עליו לשלם ביטוח בריאות על מנת לשמור על זכאותו לחברות בקופת חולים. חשוב מאוד, שהעובד יבדוק עם הרשויות והגופים הרלוונטים מה הן זכויותיו הסיעודיות, זכויותיו הבריאותיות ושאר זכויותיו לפני שהוא נוסע להתגורר בחו"ל.

בנוסף, במידה והעובד הישראלי הנוסע לעבוד בחו"ל, רוצה להמשיך לשמור על זכויותיו הפנסיוניות, חשוב שימשיך לשלם את התשלומים לקופות הגמל, קרנות השתלמות ושאר הקופות שלו, חשוב לברר אם כל קופה את זכויותיו לפני היציאה לחו"ל. חשוב לציין, כי העובד הישראלי היוצא לעבוד בחו"ל לא יקבל את הזיכויים והניכויים המגיעים לו על פי החוק, אלא הוא יהיה צריך לבקש אותם בצורה של החזר מס רק לאחר שיחזור למדינת ישראל אחרי שהותו בחו"ל.

מרכיבי השכר המוכרים ע"י מדינת ישראל כהחזר הוצאות

עובד ישראלי העובד בחו"ל, הממשיך לשלם למיסים במדינת ישראל, זכאי להכרה לצרכי מס, בחלק מההוצאות הקשורות לשהותו בחו"ל, כגון: הוצאות בגין שכ"ד, שכ"ל בגין משפחת העובד, הוצאות בגין טיפולים רפואיים, תרופות וביקורים בקופ"ח. יש לציין כי בנוסף לאמור לעיל, עובד ישראלי הועבד בחו"ל ומגיע למדינת ישראל לחופשת מולדת על חשבון המעביד, זכאי לפטור ממס בגין הסכום שקיבל למימון חופשת המולדת שלו.

חשוב לציין, כי תשלום המיסים שמשלם עובד ישראלי שעבר לעבוד בחו"ל עלול להיות מורכב, בזמן שלא מתכוננים לכך כיאות מבחינה מיסויית מראש, לפני המעבר לחו"ל. אי לכך, חשוב מאוד, לעשות הכנה נאותה מבעוד יום, לבצע שמירה של כל המסמכים הרוונטים והנדרשים על פי החוק, כגון: אסמכתאות המעידות על הכנסות והוצאות של העובד במהלך שהותו בחו"ל. כל זאת, על מנת, למקסם את החזר המס והפטורים ממס במסגרת החוק.

מומלץ כאמור, לעובדים בחו"ל, שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?   

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !    

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !
                             
ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו ! 

החזר מס לעובדים בחו"ל