החזר מס לגמלאים

החזר מס לגמלאים

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס לגמלאים:

בכל הנוגע לגמלאים קיימים מספר מסלולים שבאמצעותם ניתן לקבל פטור ממס או החזר מס.

בנוגע לפנסיה, צריך להבין כי קצבאות הפנסיה מתחלקות לשתיים, קצבה מזכה וקצבה מוכרת:

  1.  קצבה מזכה הינה החלק של הפנסיה המתקבל מתשלומי המעסיק (כמו למשל פנסיה תקציבית) או מתשלומים שהופקדו לקופת גמל, כגון: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
  2. קצבה מוכרת הינה כל קצבה שעבורה כבר שולם המס בזמן ההפקדה, כך שקצבה זו הינה פטורה באופן מלא ממס.

חשוב לציין, כי למרות שאת קצבת הפנסיה ניתן לקבל החל מגיל – 60, הפטור ממס נכנס לתוקפו רק החל מגיל – 62 לנשים וגיל – 67 לגברים.

לפי סעיף 9א שבפקודת מס הכנסה, עובד שיצא לפנסיה בין השנים 2016 עד 2019 זכאי לפטור בשיעור של 49% מתקרת הקצבה המזכה. לפי הרפורמות שחלו בפקודת המס, החל משנת 2020 ועד לשנת 2024 גובה הפטור עולה לשיעור של 52%.

לפי פקודת מס הכנסה, בגין רווחי הון צריך לשלם מס רווחי הון בשיעור של 25%. אך גמלאים מעל גיל 60 זכאים למספר הטבות במס הנעות בתשלום מס של 10% עד 20% תלוי בגובה רווחי ההון.

פטור נוסף ממס הינו, עקב מעבר לבית אבות: גמלאי שעבר לבית אבות פטור מתשלום מס שבח על מכירת דירה, אם היא נעשתה לצורך תשלום לבית האבות אליו עבר הגמלאי.

בנוסף לזאת, ניתן לקבל פטור ממס בגין דמי שכירות שמתקבלים בעקבות מעבר לבית האבות.

אשפוז במוסד סיעודי: גמלאי שאושפז במוסד סיעודי זכאי לקבל בשל כך החזרי מס נוספים, כמובא במסגרת החוק.

במקרים בהם אחד מקרובי המשפחה של הגמלאי שוהה במוסד סיעודי ניתן לקבל בגין כך החזר מס נוסף, כמובא במסגרת החוק.

שינוי במצב המשפחתי של הגמלאי גם הוא יכול להקנות הטבות מס, כמובא במסגרת החוק.

במידה ובן זוגו של הגמלאי גם הוא אינו עובד יהיה זכאי הגמלאי לקבל החזר מס, כמובא במסגרת החוק.

יציאה לפנסיה במהלכה של אמצע שנת מס עשויה גם לזכות את הגמלאי בהחזר עבור החודשים בהם לא עבד.

כאשר הגמלאי פרש בשל נכות, הדבר יכול לזכות בהחזר מס, כמובא במסגרת החוק.

חוסכים שהם או בני זוגם נולדו לפני 1949 (או בהתאם ללשון החוק: ב-01.01.2003 מלאו להם 55 שנה) זכאים להחזר מס מרשות המיסים על המס שנוכה מהם בגין הכנסות מריבית על פיקדון בבנק או תכנית חיסכון, החל ממועד הגיעם לגיל פרישת חובה (67 לנשים ולגברים).

ההחזרים יינתנו עד התקרות שנקבעו בחוק.

לדוגמא, גובה ההחזר בשנת המס 2021:

אם החוסכים או בן זוגם נולדו לפני 1949:

במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2021 לא עלתה על סכום של 13,440 ש"ח, החוסכים יקבלו החזר של מלוא המס ששילמו בגין הריבית.

במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה הייתה יותר גבוהה מ-13,440 ש"ח, הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 13,440 ש"ח. את המס ששילמו על יתרת הריבית שמעל סכום זה הם לא יקבלו חזרה.

אם החוסכים וגם בני זוגם נולדו לפני 1949:

במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2021 לא עלתה על סכום של 16,560 ש"ח, החוסכים יקבלו החזר של מלוא המס ששילמו בגין הריבית.

במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה הייתה יותר גבוהה מ-16,560 ש"ח, הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 16,560 ש"ח. את המס ששילמו על יתרת הריבית שמעל סכום זה הם לא יקבלו בחזרה.

בכל מקרה לא ישולם לחוסכים החזר מס בסכום גבוה יותר מסכום המס ששילמו בפועל.

לדוגמא, חוסכת, שהיא ובן וזוגה עברו את גיל 70, פדתה תכנית חיסכון שהניבה לה ריבית של 10,000 ש"ח בשנת המס 2021. מכיוון שההכנסה מהריבית נמוכה מ-16,560 ש"ח, תקבל החוסכת את מלוא המס ששילמה על הריבית.

לדוגמא, חוסך, שהוא ובת וזוגו עברו את גיל 70, פדה תכנית חיסכון שהניבה לו ריבית של 20,000 ש"ח בשנת המס 2021. מכיוון שההכנסה מהריבית גבוהה מ-16,560 ש"ח, יקבל החוסך החזר חלקי על המס ששילם עבור 16,560 ש"ח. המס ששילם על היתרה (3,440 ש"ח) לא יוחזר לו.

חלק מהטפסים  אותם יש להגיש על מנת לקבל את הפטור ממס עבור קצבת הפנסיה הינם: טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, והגשתו למס הכנסה. את הפטורים והזיכויים הנוספים המובאים במסגרת החוק, ניתן לקבל באמצעות הגשת הטפסים הרלוונטיים להחזר המס. לדוגמא, בגין החזר מס הנוגע לרווחי הון, צריך להגיש דוח שנתי מסכם למס הכנסה בצירוף טופס 867 המסופק על ידי הבנק והמסכם את פעילויות ההשקעה השונות של הגמלאי במהלך שנת המס.

מומלץ כאמור, לגמלאים שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?   

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !    

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !
                             
ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו ! 

החזר מס לגמלאים