החזר מס לאדם שנפטר

החזר מס לאדם שנפטר

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס לאדם שנפטר:

בישראל אין מס בגין ירושה, לפי החוק, כל הכספים השייכים לאדם שנפטר והמתקבלים ע"י היורשים שלו לא חייבים במס. אם יש הכנסות שנובעות מנכסים של הנפטר לאחר יום הפטירה, היורשים יהיו חייבים במס בגין אותן הכנסות, כל אחד לפי חלקו בהכנסות. בנוסף לאמור, חשוב לציין, כי היורשים של הנפטר רשאים עפ"י החוק להגיש בקשה לקבלת החזר מס לאדם שנפטר, במקרים בהם עולה כי הנפטר היה זכאי רטרואקטיבית להחזר מס עד 6 שנים אחורה.

הגשת בקשה להחזר מס לגבי אדם שנפטר

לפי החוק בישראל נישום זכאי להחזר מס בגין תשלום מס עודף בגין שנת המס, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות המובאים בחוק. אפשרות זו לקבל החזר מס תקפה גם לגבי אדם שנפטר, ולכן, הגשת בקשה לקבלת החזר לאדם שנפטר יכולה להיות מבוצעת ע"י היורשים של האדם שנפטר. הבקשה צריכה להתייחס לתקופה בגינה ניתן לפי החוק לקבל החזר מס לאדם שנפטר. חשוב מאוד לצרף לבקשה להחזר מס לאדם שנפטר, צו קיום צוואה של הנפטר, על מנת שכספי החזר המס יועברו ליורשים.

מענק פרישה לאחר פטירה

לפי חוק פיצויי הפיטורין החל בישראל, נקבע שבעקבות פטירתו של עובד, המעביד חייב לשלם את פיצויים של האדם שנפטר לשאריו (אם העובד שנפטר השאיר בת/בן זוג או ילדים, יהיו הם הזכאים לפיצויים, אם לא השאיר בת/בן זוג או ילדים, הוריו או אחיו עשויים להיות זכאים לפיצויים), החוק כאמור מאפשר פטור ממס על ההכנסה בגובה של שתי משכורות אחרונות עד תקרת סכום המשתנה לפי החוק. יתרת הסכום אשר אינה פטורה ממס תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית והיא מחויבת על פי שיעורי מס רגילים ליחיד. במקרה כאמור, כדאי לבדוק אפשרות להחזר מס בגין המס ששולם בגין הפיצויים.

סיווג הכספים משכר עבודה של הנפטר שהתקבלו אצל היורשים לאחר הפטירה

שכר שהמתקבל בגין משכורת של האדם שנפטר ייוחס לאדם שנפטר אם התקבל בשנת הפטירה, אם שכר העבודה של האדם שנפטר התקבל בשנים שלאחר שנת הפטירה ההכנסה תסווג כהכנסת האדם שנפטר בשנה שבה התקבלה ההכנסה כאמור. במקרה האמור, היורשים של האדם שנפטר לא זכאים לנקודות זיכוי של הנפטר, אבל, חשוב לדעת כי ניתן לבקש מרשות המסים לשייך את הכספים הללו לשנת הפטירה על פי סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה.

אפשרות לפריסת מס פיצוים עד שש שנים במקרה של פטירה לפני סיום שנות הפריסה

במקרה בו נפטר הנישום לפני סיום שנות פריסת מס שביצע עקב פרישתו מהעבודה, במצב האמור תבוצע חלוקה מחדש שתסתיים בשנת הפטירה. ניתן בנוסף לבקש כי סך יתרת שנות הפריסה אשר  לא נוצלו ימוסו בשנת הפטירה. אופציה נוספת הינה המשך פריסה וכניסה לנעלי המוריש, כך שניתן יהיה לבצע חישוב נפרד לכל אחד מהיורשים של הנפטר, כמובן בתנאי שיוגש דוח למס הכנסה ע"י כל אחד מהיורשים. עפ"י הליך זה, כל אחד מהיורשים ישלם שיעור מס לפי ההכנסה שלו, וסכומי פריסת המס יוספו להכנסה החייבת של כל יורש.

מומלץ כאמור, ליורשיו של אדם שנפטר, שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזר מס לאדם שנפטר