החזר מס בגין תרומות

החזר מס בגין תרומות

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס בגין תרומות:

מי שתרם מעל 190 ש"ח (נכון לינואר 2020) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.

הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם, כלומר אדם שתרם 1,000 ש"ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ₪.

סכום התרומה המזכה בהטבה מתעדכן מפעם לפעם.

ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום העולה על 190 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי".

מוסד ציבורי הוא מוסד המקדם מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח, כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).

התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46.

הזיכוי לא יינתן על כל תרומה מעבר ל"תקרה" שהיא 30% מההכנסה החייבת במס לאותה שנה או מעבר ל-9,350,000 ש"ח (נכון ל-2020), לפי הנמוך מביניהם (9,322,000 ש"ח ב-2019, 9,211,000 ש"ח ב-2018, 9,184,000 ש"ח ב-2017, 9,212,000 ש"ח ב-2016 ו-9,295,000 ש"ח לפני כן).

אם הסכום שנתרם עולה על התקרה שצוינה, ניתן להעביר את סכום התרומה העולה על שיעורי התקרה ל-3 שנות המס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס, בתנאי שסכום התרומות הכולל שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה לא יעלה על התקרה.

מי זכאי?

יחידים ועסקים שאינם מאוגדים כחברה בע"מ – זכאים לזיכוי בגובה 35% מסכום התרומה.

לדוגמא, אדם שתרם בשנה מסוימת 1,000 ש"ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ש"ח באותה שנה. אדם שתרם 100 ש"ח לא יקבל זיכוי, מכיוון שגובה התרומה נמוך מהמינימום הנדרש.

דוגמא נוספת, אדם שהכנסתו החייבת במס בשנה מסוימת 120,000 ש"ח ותרם באותה שנה 40,000 ש"ח, יוכל לקבל זיכוי ממס רק עבור תרומה של 36,000 ש"ח (שהם 30% מההכנסה החייבת השנתית). גובה הזיכוי ממס שיקבל יעמוד על 12,600 באותה שנה והוא יוכל להעביר את 4,000 ש"ח (סכום התרומה העולה על שיעורי התקרה) ל-3 שנות המס הבאות ולקבל עליהם זיכוי ממס בתנאי שהסכום הכולל שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה לא עולה על התקרה.

יש לצרף קבלות באחד מהאופנים הבאים:

קבלה מקורית.

העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור" (במקרה כזה פקיד השומה עשוי לבצע בדיקה מדוקדקת כדי למנוע הגשת מספר בקשות בגין אותה תרומה).

קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) – קבלה הנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע על גביה בצורה ברורה צמד המילים "מסמך ממוחשב" ושיפורטו בה פרטי התורם.

במקרה שהתורם למוסד ציבורי לפי סעיף 46 זכאי גם לניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר על פי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983, הרי שהסכום הכולל שבגינו יינתן הזיכוי והניכוי יחד לא יעלה על 50% מהכנסתו החייבת של התורם באותה שנה.

מומלץ לברר אם המוסד שתורמים לו את הכסף מוכר כ"מוסד ציבורי" לצורך תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הזיכוי ניתן בין אם מדובר בתרומה אחת ובין אם בכמה תרומות נפרדות, בין אם מדובר בתרומה למוסד אחד ובין אם במספר תרומות לכמה מוסדות, ובלבד שסך כל התרומות שניתנו בשנת המס מגיע לפחות לסכום המינימלי שנקבע לכך, ושכל התרומות ניתנו למוסדות שהוכרו לצורך סעיף 46.

לא יינתן זיכוי ממס עבור שעות עבודה ומתן שירותים מקצועיים ואחרים בהתנדבות.

מומלץ כאמור, לתורמים תרומות למוסדות המוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזר מס בגין תרומות