החזר מס בגין יחידות השתתפות בחיפושי נפט

החזר מס בגין יחידות השתתפות בחיפושי נפט

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס בגין יחידות השתתפות בחיפושי נפט:

על-פי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט – התשמ"ט-1988), על "מחזיק זכאי" חלות הוראות סעיף 63 לפקודה. כלומר יש לייחס הכנסות והוצאות ל"מחזיק זכאי" כשותף בשותפות לפי חלקו המחושב על בסיס יחידות המוחזקות על ידו בתום השנה. "מחזיק זכאי" הוא מי שהחזיק ביחידה בתום יום ה-31 בדצמבר של שנת המס. הניכוי של "מחזיק זכאי" בשל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה על סכום רכישת יחידה, בהפחתת הסכומים שהותרו בניכוי בשנים קודמות ובתוספת הסכומים שנכללו בהכנסתו בשנים קודמות, בניכוי המס שנוכה במקור בשותפות ושיוחס למחזיק בשל אותה יחידה, בשנות מס קודמות מתוך הוצאות השותפות והכנסותיה.

על המחזיק ביחידות השתתפות בחיפושי נפט, להגיש טופס שמספרו 858, אותו ניתן לקבל מפקיד השומה, או ניתן להורדה באינטרנט מאתר רשות המסים – כנספח לדוח השנתי. הניכוי יינתן אך ורק אם הטופס הוגש ומולא כראוי. בנוסף לכך עליך לצרף את האישורים הבאים: – תעודה חתומה מהשותפות ובה פירוט הנתונים לצורך חישוב הניכוי למחזיק זכאי לשנת המס. אישור מהבנק על סכומי הרכישות והמכירות במהלך השנה ומספר היחידות המוחזקות בתום השנה.

מומלץ כאמור, למשקיעים בגין יחידות השתתפות בחיפושי נפט, שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזר מס בגין יחידות השתתפות בחיפושי נפט