החזר מס בגין הימורים הגרלות ופרסים

החזר מס בגין הימורים, הגרלות, ופרסים

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס בגין הימורים, הגרלות, ופרסים:

הכנסה של תושבי ישראל בישראל או מחוץ לישראל וכן הכנסה של תושב חוץ בישראל, שמקורה בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים, חייבת במס בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי או לקיזוז כלשהוא למעט הוצאות בגין הגשת דוח ותחויב במס בשיעור של 35% (נכון לשנת 2020), כמפורט להלן:

החיוב הוא בגין זכייה בודדת. סכום זכייה של עד 30,600 ₪ פטור ולא יחויב במס. בזכייה בין 30,600 ל-61,200 הפטור האמור יוקטן בגובה ההפרש בין סכום הזכייה ל-30,600.₪

לדוגמה: זכית בפרס בסך 50,000 ₪

הסכום העודף הוא: 19,400 = 30,600 – 50,000

הסכום הפטור ממס הוא: 11,200 = 19,400 – 30,600

הסכום החייב במס הוא: 38,800 = 11,200 – 50,000

זכייה מעל 61,200 חייבת כולה במס בשיעור של 35%.

האמור לעיל מתייחס להגרלה, להימור או לפרס בודד אם שולבו בטופס כמה ניחושים (טורים למשל) הזכייה בכל הטופס תחשב כזכייה אחת. אם יש שותפים לזכייה החישוב נעשה לזכייה המשותפת, אך כל משתתף ירשום בדוח המס שלו את חלקו היחסי החייב.

קיימת תקרת סכום הפטורה מתשלום מס בגין זכיות הימורים והגרלות אשר מתעדכנת כל שנה כדלהלן:

בשנת 2020 – תקרת הפטור בגין זכיות הימורים, הגרלות ופרסים הינה בסך של 30,600 ש”ח.

בשנת 2019  – תקרת הפטור בגין זכיות הימורים, הגרלות ופרסים הינה בסך של 30,500 ש”ח.

בשנת 2018 – תקרת הפטור בגין זכיות הימורים, הגרלות ופרסים הינה בסך של 49,560 ש”ח.

בשנת 2017 – תקרת הפטור בגין זכיות הימורים, הגרלות ופרסים הינה בסך של 49,320 ש”ח.

בשנת 2016 – תקרת הפטור בגין זכויות הימורים הגרלות ופרסים הינה בסך של 49,560 ש”ח.

בשנת 2015 – תקרת הפטור בגין זכויות הימורים, הגרלות ופרסים הינה בסך של 49,920 ש”ח.

המס החל על כספי זכיות הימורים, הגרלות ופרסים מתעדכן מדי שנה כדלהלן:

בשנים 2020 – 2017 המס הינו 35%

בשנת 2016 המס הינו 30%

בשנת 2015 המס הינו 25%

במצב בו בשנה מסוימת אדם שזכה בפרס, הגרלה או הימורים לא עבד באותה שנה יוכל לקבל זיכוי חלקי כנגד המס ששילם, ובכך לזכות בהחזר מס בגין המס ששילם על הפרס, הגרלה או הימורים שזה בהן.

מומלץ לזוכים בפרס, הגרלה או הימורים, לבדוק את האפשרות להחזר מס. ניתן להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזר מס בגין הימורים הגרלות ופרסים